Vrienden van de Hanze

Vrienden van de Hanze

De Stichting Doesburgse Hanzefeesten die jaarlijks de Hanzedag Doesburg organiseert heeft naast menskracht ook geldelijke ondersteuning nodig.

Om de Hanzedag te kunnen blijven organiseren, zouden wij erg blij zijn met een vrijwillige bijdrage, zodat iedereen kan blijven genieten van deze gratis middeleeuwse dag.

Wilt u vrienden van de Hanze ondersteunen

Dan kunt u een bijdrage storten op Rabobank
Rekeningnummer NL34 RABO 0156 397 781 t.n.v. DoesburgseHanzefeesten o.v.v. Vrienden van de Hanze.

Tijdens de Hanzedag op onze Hanze infokraam (naast stadhuis). 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via: info@doesburgsehanzefeesten.nl en tijdens de Hanzedag op onze Hanze infokraam.

Hanzegroet

Stichting Doesburgse Hanzefeesten
F.D. Rooseveltsingel 9
6981 EE Doesburg
Rabobankrekeningnr: NL34 RABO 0156 397 781