ANBI gegevens van Hanzefeesten Doesburg

ANBI gegevens van Hanzefeesten Doesburg

De Stichting Naar uitlegDoesburgse Hanzefeesten is door de Belastingdienst aangemerkt als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2008 dat periodieke giften aan deze instellingen aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting. Wel gelden er speciale voorwaarden

Naam stichting

Stichting Doesburgse Hanzefeesten

Contactgegeven

Voorzitter
A. Nederhoed
F.D. Rooseveltsingel 9
6981 EE Doesburg

.

Bankgegevens
IBAN     NL34RABO015397781
Swift code RABONL2U
RSIN

821780323

Kamer van Koophandel

KvK 09214006

Samenstelling bestuur
Voorzitter: Dhr. A. Nederhoed
Penningmeester: Dhr. A. Slokker
Secretaris: Mevr. S. Christiaansen
Doelstelling

Doelstelling…….

Beleid

Beleid……

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet bovenmatig vacatiegeld.

Jaarverslag en financiële verantwoording
  • Jaarverslag 2018
  • Jaarrekening 2017
  • Jaarrekening 2016
  • Jaarrekening 2015