ANBI gegevens van Hanzefeesten Doesburg

ANBI gegevens van Hanzefeesten Doesburg

De Stichting Naar uitleg Doesburgse Hanzefeesten is door de Belastingdienst aangemerkt als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2008 dat periodieke giften aan deze instellingen aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting. Wel gelden er speciale voorwaarden

Naam stichting

Stichting Doesburgse Hanzefeesten

Contactgegeven

Voorzitter
A. Nederhoed
F.D. Rooseveltsingel 9
6981 EE Doesburg

.

Bankgegevens
IBAN     NL34RABO015397781
Swift code RABONL2U
RSIN

821780323

Kamer van Koophandel

KvK 09214006

Samenstelling bestuur

Voorzitter: Dhr. A. Nederhoed
Penningmeester: Dhr. H. Slokker
Secretaris: Mevr. S. Christiaansen

Doelstelling

Jaarlijks organiseren in de maand juni van het Doesburgse Hanzefeest en daardoor promoten van de Hanzestad

Beleid
De stichting Doesburgse Hanzefeesten heeft als beleid om jaarlijks het Hanzefeest te organiseren voor bewoners en toeristen zonder entree te hoeven betalen. Dit is mogelijk door medewerking van een 500 vrijwilligers en sponsoring door bedrijven en de gemeente. Wij zetten het beleid voort om met een 20 tal naaisters elk jaar weer nieuwe historische kostuums te maken. De laatste jaren proberen we de om een deel van de bijna 1000 kostuums te verhuren om meer inkomsten te genereren. Ons beleid is om geen braderie/curiosa markt te worden maar zoveel mogelijk de tijd van de middeleeuwen te laten zien. Dus ook oude ambachten en vermaak. De balans en staat van baten en lasten over 2019 is in het onderstaande jaarverslag opgenomen. Ons boekingsjaar loopt van oktober tot september van het volgend jaar.
Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet bovenmatig vacatiegeld.

Jaarverslag en financiële verantwoording